Κατηγορία: Εργαστήρια

Συμμετοχή σε βιωματική συναυλία, με παιδικά τραγούδια και με θέμα: “Διατροφή και Υγεία”

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ, ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ”