Συμμετοχή σε βιωματική συναυλία, με παιδικά τραγούδια και με θέμα: “Διατροφή και Υγεία”